MEDIA

 • Xu Xiaoguo Tang Contemporary Art-Beijing 2015.12.26-2016.03.05
 • The spatial pattern of body -- Today Art Museum of Xu Xiaoguo's solo exhibition
 • Dialogue between Bao Dong and Xu Xiaoguo
 • 2012 Xu Xiaoguo——SMALL COUNTRY White Box Museum of Art
 • 2011 Xu Xiaoguo "Denoise“ 6/25
 • 2011 Xu Xiaoguo:2011“Denoise”MaD Beijing UCCA
 • 2011 Tuesday cinema Xu Xiaoguo and Ge Feilinzhen HIHEY.COM
 • 2010 798 Young Artists Promotion Exhibition, Xu Xiaoguo Tomorrow
 • 2009 traces of the sacred : xu xiaoguo
 • 2009 Traces of the sacred in interview Xu Xiaoguo
 • back2011 Tuesday cinema Xu Xiaoguo and Ge Feilinzhen HIHEY.COM

  2011.01.13